Mata Kuliah Wajib K-2013

Semester 1

No Kode Nama SKS Prasyarat
1 MAM1101 Kalkulus 1 4
2 MAM1107 Geometri Bidang 3
3 MAM1103 Statistika Elementer 3
4 MAM1104 Pengantar Komputer 3
5 MAF1120 Fisika Dasar I 3
6 UXN100x Pendidikan Agama 2
7 MAM1105 Bahasa Inggris 2

Semester 2

No Kode Nama SKS Prasyarat
1 MAM1201 Kalkulus 2 4 MAM1101
2 MAM1206 Aljabar Lin Elementer 1 3
3 MAM1207 Geometri Ruang 3 MAM1107
4 MAM1204 Pemrograman Komputer 3
5 MAF1220 Fisika Dasar II 3 MAF1120
6 MAK1103 Kimia Dasar 3
7 MAM1205 Bahasa Inggris Lanjut 2 MAM1105

Semester 3

No Kode Nama SKS Prasyarat
1 MAM2105 Kalkulus 3 3 MAM1201
2 MAM2106 Aljabar Lin Elementer 2 3 MAM1206
3 MAM2104 Metode Diskrit 3
4 MAM2107 Matematika Komputasi 3
5 MAM2108 Pengantar Teori Bilangan 3
6 UXN1005 Pancasila 2

Semester 4

No Kode Nama SKS Prasyarat
1 MAM2205 Logika Matematika 3
2 MAM2203 Rancangan Percobaan 3 MAM1103
3 MAM2201 Pers Diff Biasa 3 MAM1201
4 MAM2202 Struktur Aljabar 3
5 MAM2206 Pengantar Optimisasi 3

Semester 5

No Kode Nama SKS Prasyarat
1 MAM3104 Analisis Real I 4 MAM1201
2 MAM3105 Metode Numerik 1 3 MAM2107
3 MAM3106 Peng Teori Peluang 3
4 MAM3107 Masalah Nilai Batas 3 MAM2201
5 MAM3108 Bahasa Indonesia 2

Semester 6

No Kode Nama SKS Prasyarat
1 MAM3203 Analisis Real II 4 MAM3104
2 MAM3204 Pemodelan Matematika 3 MAM2201
3 MAM3202 Statistika Matematika 3 MAM3106
4 MAM3205 Metode Numerik 2 3 MAM3105
5 UXN1006 Pddk Kewarganegaraan 2

Semester 7

No Kode Nama SKS Prasyarat
1 MAM4001 Kuliah Kerja Nyata 4
2 MAM4102 Fungsi Variabel Kompleks 3 MAM3104

Semester 8

No Kode Nama SKS Prasyarat
1 MAM4002 Tugas Akhir 6